Техника и технологија

ТАКМИЧЕЊА

 

Портфолио наставнице технике и технологије
https://sites.google.com/site/olgicamihajlovicportfolio/home/takmicena

 

Саобраћајна секција:

 средом од 14:15 - 15:00


Корисни линкови:
 

1.  http://www.amss.org.rs/

2.   http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=160

3.   Урадите тест: http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=531&Itemid=214


Презентације:

1. http://osljubicaradosavljevicnada.weebly.com/tehni269ko-i-informati269ko-obrazovanje.html
 
                                                                           предметни наставник: Олгица Михајловић, проф. технике и информатикеШколски лист " Нада" :

1. https://sites.google.com/site/skolskilistnada/home/mladi-tehnicari  - школске 2013/14. године

2. https://sites.google.com/site/skolskilistnada6/home/nasa-skola/mladi-tehnicari-i-fizicari - школске 2014/15.годинеРадови ученика