Ликовна култура

У нашој школи ликовну културу предаје:

Данијела Лилић, магистар ликовне културе

1.https://sites.google.com/site/skolskilistnada/home/likovni-radovi

2. https://sites.google.com/site/skolskilistnada6/home/nasa-skola/literarni-radovi/likovni-radovi-visih-razreda