Ученички парламент


Шта је ученички парламент?
Ученички  парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања свих интереса ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.
 
Због чега је значајно постојање ученичког парламента?

  • Ученички  парламент омогућава лични развој ученика.
  • Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
  • Ученички  парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
  • Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.
  • Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима и органима школе.
Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ученички парламент?
·        Ученици најбоље разумеју своје потребе.
·        Школске одлуке ће се боље и спремније реализовати.
·        Ученички парламент утиче на бољу информисаност ученика.
·        Укључивањем ученика у ученички парламент побољшава се однос и сарадња између ученика и наставника, стручних сарадника.
·        Ученици својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе.
Д.Ђ.