Колектив

Управа школе:
Верослав Пауновић, директор школе
 
Административно особље:
Данијела Виденовић, секретар школе
Милијана Милутиновић, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
Бојана Савић, референт за рачуноводствено- финансијске послове
 
Стручни сарадници:
Мирјана Милосављевић, педагог школе
Сузана Цоцовић, библиотекар школе
 
Наставно особље ( васпитачи ):
Марица Димитријевић
Љиљана Анђелковић
 
Наставно особље ( разредна настава):
Хелена Вучић, наставник разредне наставе
Бранкица Стојановић, наставник разредне наставе
Слађана Радић, наставник разредне наставе
Каменко Пацић, наставник разредне наставе
Драган Гојсовић, наставник разредне наставе
Викторија Варат Радисављевић, наставник разредне наставе
Снежана Пауновић, наставник разредне наставе
Мелита Величковић, наставник разредне наставе
Марија Бланић, наставник разредне наставе
Милица Стојичић, наставник разредне наставе
 
Наставно особље ( продужени боравак):
Чеда Златановић
Слађана Живадиновић
 
 
Наставно особље ( предметна настава):
Јелена Димовић, наст. срп. јез.
Ирена Милић, наст. срп. јез.
Јелена Стевановић, наст. срп. јез.
Тања Крстић, наст. срп. јез.
Слађана Николић, наст. математике
Тијана Јовановић, наст. математике
Марија Никодијевић, наст. математике
Сања Гавриловић, наст. енг. јез.
Наташа Станојловић, наст. енг. јез.
Слободанка Станковић Петровић, наст. енг. јез.
Милена Панић, наст. итал. јез.
Милена Костић, наст. итал. јез.
Татјана Паунковић, наст. фран. јез.
Бобан Ницуловић, наставник историје
Маријана Ницуловић, наставник биологије
Јован Милисављевић, наставник биологије
Јелена Михаиловић, наставник хемије
Виолета Велимировић, наставник физике
Борко Вељковић, наставник географије
Горан Манојловић, наставник ТИТ и инф. и рач.
Олгица Михајловић, наставник ТИТ и инф. и рач.
Данијела Лилић, наставник ликовне културе
Миољуб Петковић, наставник музичке културе
Драган Пешић, наставник физичког и здравственог васпитања
Слободан Ристић, наставник физичког и здравственог васпитања
Сања Диковић, наставник ГВ
Јелена Петровић, наставник веронауке
Јасмина Станојевић, наставник веронауке
 
Ваннаставно особље:
Мирослав Лилић, домар
Марко Антић, домар
Давид Долаш, сервирка
Снежана Панић, чистачица
Данијела Ђорђевић, чистачица
Марина Мишовић, чистачица
Светлица Томовић, чистачица
Драгана Цветковић, чистачица
Мара Станковић, чистачица
Јулијана Богдановић, чистачица
Јелена Антић, чистачица
Санела Марковић, чистачица
Зорица Трифуновић, чистачица