О школиОсновна школа "Љубица Радосављевић Нада", почела је са радом 1. септембра 1972. год. Налази се на десетак минута од центра града. Наменски је грађена. Учионице су распоређене у приземљу (предшколске групе и разредна настава) и на два спрата (учионице и кабинети за предметну наставу).Велики број рачунара  школа је добила  од спонзора, док је касније добила још двадесет најсавременијих рачунара од компаније Huawei  у сарадњи са Телекомом који се побринуо за увођење широкопојасног интернета (http://www.pcpress.info/tag/donacija/).
Такође, наша школа је  међу првим школама конкурисала за пројекат „Дигитална учионица“ и добили смо  још 30 радних места за рад ученика и једно радно место за рад наставника (www.digitalnaskola.rs). 
Тако да данас сви кабинети поседују савремене рачунаре за извођење мултимедијалне наставе. 
 У  школи  постоји  фискултурна  сала, која  једина  у  граду  задовољава  потребне  критеријуме  за  извођење  наставе  физичког  васпитања. Такође постоји медијатека, која се стално осавремењује новим наставним средствима. Школа има и библиотеку са преко 6000 књига и зубну амбуланту. Трпезарија се користи за ужинање предшколске деце и дистрибуцију ужине осталим ученицима. У школском дворишту налазе се терени за фудбал, одбојку и рукомет, а за предшколску децу направљен је паркић, који је ограђен.
 
Школа је добила име по учитељици - народном хероју, Љубици Радосављевић, а за Дан школе узет је датум њеног рођења – 29. април. Освештањем школе, 12. маја 2000. године, Св. Василије Острошки, постао је њен заштитник и од тада се тај дан слави као школска слава.
Данас наша школа има 655 ученика, распоређених у 12 одељења разредне и 12 одељења предметне наставе и три припремне предшколске групе.  У школи раде: 3 васпитача, 12 учитеља, 33 наставника, библиотекар, психолог и педагог.
Ученици наше школе већ годинама постижу завидне резултате на такмичењима. Школа је позната у граду и по драмском стваралаштву. Године 2004, ученици петог разреда припремили су представу "Капетан Џон Пиплфокс", са групом наставника. Представа је изведена на Мајским играма у Бечеју 2004.год. и награћена са две награде: за најбољу сценографију и за тимски рад (сценографију су урадили наставници са ученицима). Такође је ова представа изведена у ревијалном делу которског међународног фестивала дечјег драмског стваралаштва, исте године. У Зајечару је изведена десетак пута у Народном позоришту "Зоран Радмиловић".
Школа се може назвати инклузивном, јер годинама успешно у њој уче деца са различитим врстама потешкоћа у развоју, а такође и ромска деца, деца из хранитељских и социјално угрожених породица. Школа је пилот пројектом добила сензибилније наствно особље за рад са децом са развојним потешкоћама, а захваљујући обукама, повећана је и њихова компетенција. Такође, од примене инклузивног образовања, добит школе огледа се у повећаној сензитивности наставника за рад са децом, лакшем прилагођавању деце, укључености већег броја деце у наставне и ваннаставне активностима, појачана је сарадња са свим родитељима и уопште је смањен отпор наставника, а атмосфера у колективу је позитивнија.
 

У школи раде следеће секције: драмска, литерарна, рецитаторска, ликовна, математичка, биолошка, еколошка, географска, историјска, секције младих физичара и хемичара, секције страних језика (енглески, француски и италијански језик), архитектонска, саобраћајна и фото-секција, мали и велики хор. Школски лист "Нада" излази једном годишње, за Дан школе, а уређују га ученици са наставницима.У школи се негују мултимедијална и активна настава. Изучавају се три страна језика: енглески, француски и италијански. Родитељи сарађују са школом и веома су активни у ваннаставним активностима и естетском уређењу школе. Сваке године, пети разред има интердисциплинарни час у Феликс Ромулиани и завршни квиз "Шта знаш о Ромулиани", у сарадњи са музејом и другим основним школама.У оквиру ДИЛС пројекта, школа је опремљена рампама, чиме је постала доступна још већем броју деце.
Од опреме, учила и помагала, школа је набавила следеће: плаву таблу, за слабовиду децу, едукативне материјале за подстицање дечјег развоја, два лап-топ-а, хенд-камеру, два дигитална фото-апарата (за фото-секцију), два компјутера, један ласерски штампач, два цд – плејера, стручну литературу и нови тест за испитивање зрелости за школу. У једној учионици направљен је развојни кутак, а у наставничкој канцеларији – инфо-деск кутак. Од обука, у оквиру пројекта, реализовани су семинари: "Деца са посебним потребама у предшколској установи и основној школи", за све наставнике, васпитаче и стручне сараднике, "Дете са епилепсијом у разреду" и "Учионица добре воље", за већину наставника.