Школски лист


Школа издаје школски лист "Нада" једном годишње, за Дан школе. Три пута је проглашен за најбољи ђачки лист у Србији.
Уређивачки одбор листа чине ученици и наставници, а развојним планом предвиђено је да се лист издаје у електронској форми.


Школски лист "Нада" број 4, за школску 2013/2014. годину можете погледати овде.
Школски лист "Нада" број 5, за школску 2014/15. годину можете погледати https://sites.google.com/site/skolskilistnada6/home